Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Hoài Hảo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Hoài Hảo

     

Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Hoài Hảo

          1. Hình thức: Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại trực tiếp.

          2. Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND phường.

3. Nội dung đối thoại

- Chủ tịch UBND phường thông báo cho Nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà Nhân dân quan tâm.

- Nhân dân tham gia hội nghị phát biểu, đóng góp với chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự… ở địa phương; việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; xây dựng phường văn minh đô thị, công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Nghe ý kiến Nhân dân phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu chính quyền trong quá trình thực thi công vụ, những vấn đề mà Nhân dân đề nghị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Chủ tịch UBND trực tiếp trả lời và chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình đối thoại, những vấn đề chưa thể trả lời được thì giải quyết sau khi kết thúc đối thoại theo thời gian quy định; những nội dung vượt thẩm quyền xem xét, giải quyết, những nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành phải có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, trình tự pháp luật thì phải thông báo cho người có ý kiến, kiến nghị biết về thời gian và trách nhiệm của cơ quan giải quyết theo thời gian quy định chậm nhất không quá 30 ngày; nếu có nội dung phức tạp thì không quá 45 ngày kể từ ngày đối thoại.

4. Thành phần tham gia

- Đại biểu Thường trực Đảng ủy, HĐND phường;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường;

- Đại biểu Thường trực UBMTTQVN phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường;

- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường.

- Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn phường.

5. Thời gian: vào lúc 14h ngày 09/12/2022 (chiều thứ sáu).

6. Địa điểm:  Hội trường UBND phường Hoài Hảo.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề