Tăng cường hoạt động theo dõi, quản lý, “kiểm tra từ xa” đối với công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường hoạt động theo dõi, quản lý, “kiểm tra từ xa” đối với công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (bao gồm: danh mục thủ tục hành chính; trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến) với Cổng Dịch vụ công quốc gia để Văn phòng Chính phủ theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 8836/VPCP-KSTT ngày 03/12/2021.

Hiện nay, hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp, kết nối để đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cho nên, việc cán bộ, công chức, viên chức chậm thao tác, xử lý không đầy đủ quy trình các bước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh sẽ dẫn đến tình trạng hồ sơ vẫn còn phản ánh ở trạng thái “trễ hẹn/quá hạn” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Khoản 2 Điều 23 “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia” (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021) quy định: Dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống thông tin một cửa điện tử là nguồn dữ liệu chính thống phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê và phân tích, đánh giá tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trễ hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.”

Việc sử dụng dữ liệu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trích xuất từ Cổng Dịch vụ công quốc gia như nêu trên nhằm phục vụ cho hoạt động theo dõi, quản lý, “kiểm tra từ xa” của các cấp có thẩm quyền đối với công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa hoạt động “kiểm tra trực tiếp” tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

                                                                                                                                                                                                                        Theo binhdinh.gov.vn

Xem đầy đủ bài viết tại

 https://www.binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/news/chitiet.ivt?intl=vi&id=61b08629595468526e835a36


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề