Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2022

Thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh 130 văn bản (đạt tỷ lệ 100%).

         Duy trì và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 6/2022 đã tiếp nhận 244 hồ sơ (phát sinh mới 234, kỳ trước chuyển sang 10 hồ sơ ), đã giải quyết và trả kết quả 235 hồ sơ trước hạn và trong hạn, đang giải quyết trong hạn 9 hồ sơ. Số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 là 193 hồ sơ.

Hướng dẫn công dân thực hiện thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia 144 trường hợp với tổng số tiền 2.972.000 đồng.

          Bộ phận Một cửa phối hợp với Đoàn phường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ đoàn và đoàn viên trên địa bàn phường tạo tài khoản công dân và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định, kết quả có hơn 300 cán bộ đoàn, đoàn viên tham dự; đôn đốc CB, CC và người lao động cơ quan tự tạo tài khoản công dân hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/6/2022.

                                                                                                                     Văn phòng - Thống kê


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết