Công tác giaỉ quyết thủ tục hành chính tháng 01/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác giaỉ quyết thủ tục hành chính tháng 01/2022

Thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh  93/93 văn bản (đạt tỷ lệ 100%).

        Duy trì và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 01/2022 đã tiếp nhận 51 hồ sơ (phát sinh do tiếp nhận mới), đã giải quyết và trả kết quả 29 hồ sơ trước hạn, trong đó đang giải quyết 22 hồ sơ. Số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 là 13/51 hồ sơ.

Hướng dẫn công dân thực hiện thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia 02 trường hợp.

Thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (01 trường hợp).

                                                                                                                    Tổng hợp: VP-TK


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết