Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trong tháng 9/2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trong tháng 9/2021

   Thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh 70 văn bản.

           Duy trì và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 09/2021 đã tiếp nhận 225 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển sang 25 hồ sơ, tiếp nhận mới 200 hồ sơ), đã giải quyết và trả kết quả cho 225 hồ sơ trước hạn.

   Duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (43 trường hợp).

            Nhiệm vụ trong trong tháng 10/2021 và thời gian đến, UBND phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC phường năm 2021, khuyến khích tổ chức công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

                                                                                                                         Nguồn: VP-TK


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề