Báo cáo kết quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Hoài Hảo từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Hoài Hảo từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022

  1. Công tác tiếp dân

Công tác tiếp công dân Chủ tịch UBND phường duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 6 hàng tuần tại phòng của Chủ tịch UBND phường, phân công công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường. Số lượt tiếp định kỳ là 05 lượt liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng các công trình. Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND phường đã giao các ngành chuyên môn giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định.

2. Công tác giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ hành chính công

Tiếp nhận 5557 văn bản đến; ban hành 1298 văn bản đi có ký số trên trục liên thông của tỉnh.

          Việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên dịch vụ công tỉnh Bình Định. Cụ thể: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2321 hồ sơ, trong đó có 1331 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (đạt tỉ lệ 57,3%); 990 hồ sơ mức độ 2. Kết quả đã giải quyết 2320 hồ sơ (trong đó 2313 hồ sơ trước hạn; 02 hồ sơ đúng hạn; 05 hồ sơ trễ hạn công đoạn do thao tác); 01 hồ sơ đang giải quyết còn trong hạn.

Hướng dẫn và tạo tài khoản cho công dân 1023 tài khoản để công dân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia 268 hồ sơ

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân sử dụng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/10/2022.

                                                                                                                       Văn phòng - Thống kê 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề