Đại hội đại biểu Hội CCB phường Hoài Hảo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Hội CCB phường Hoài Hảo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

            Thực hiện theo Công văn số 97-CV/ĐU ngày 02/8/2021 của BTV Đảng ủy phường về việc “Lãnh đạo Đại hội Hội CCB phường Hoài Hảo, nhiệm kỳ 2022 – 2027”;

          Căn cứ Kế hoạch số 48-KH/CCB, ngày 29/7/2021 của Hội CCB Thị xã Hoài Nhơn về việc “Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Thị xã Hoài Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”. Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy phường và Hội CCB Thị xã Hoài Nhơn. Ngày 03 tháng 03 năm 2022, Hội CCB phường Hoài Hảo long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB phường Hoài Hảo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tường Vân - UVBTV Hội CCB tỉnh Bình Định - Chủ tịch Hội CCB thị xã Hoài Nhơn; Đ/c Trần Hồng Hải Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đại biểu lãnh đạo HĐND-UBND-MTTQ, các ngành, đoàn thể phường Hoài Hảo và 95 đại biểu đại diện cho hơn 440 hội viên CCB trong toàn phường về dự Đại hội.

                Nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể Mặt trận; sự nỗ lực của cán bộ hội viên nên hoạt động công tác Hội đạt nhiều kết quả đáng mừng. Phát huy những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB phường tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Đó là vận động CCB tích cực tham gia phong trào “CCB gương mẫu”; phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; Về việc nâng cao chất lượng hoạt động chi hội”  nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ hội. Để thực hiện các nội dung đột phá của Hội, Ban chấp hành Hội CCB phường phân công thành viên tham gia công tác tuyên truyền nghị quyết của đại hội, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân ổn định tư tưởng, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên CCB được quán triệt, học tập, và làm theo.Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Hội Cựu chiến binh Phường Hoài Hảo đã đề ra mục tiêu chung, 08 chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ về thực hiện nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy địa phương giao; xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

           Đại hội thảo luận nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị của BCH khóa VII trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.

             Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Vân UVBTV Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thị xã và đồng chí Trần Hồng Hải thị ủy viên, Bí thư Đảng Ủy phường Hoài Hảo đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB phường Hoài Hảo đã đạt được trong nhiệm kỳ.

        Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Phường Hoài Hảo tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua; tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Động viên Cựu chiến binh phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Vân UVBTV Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thị xã phát biểu chỉ đạo Đại Hội.

 

Đại hội đại biểu Hội CCB phường Hoài Hảo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu BCH gồm 09 đồng chí. Tại  phiên họp thứ nhất BCH đã bầu Ban thường vụ Hội có 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Khắc Ư tiếp tục được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội CCB phường Hoài Hảo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu Ban kiểm tra gồm có 03 đồng chí, Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí chính thức và 02 đ/c dự khuyết.

 

Ban Chấp hành CCB lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Phường Hoài Hảo đã xây dựng Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội bế mạc và thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                      Nguồn: Hội CCB phường


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết