Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trong tháng 8/2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trong tháng 8/2021

 Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đã Hướng dẫn, tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho công dân 67 tài khoản.

 Duy trì và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 08/2021 đã tiếp nhận 250 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ, tiếp nhận mới 249 hồ sơ), đã giải quyết và trả kết quả cho 225 hồ sơ đúng hạn, còn 25 hồ sơ trong hạn đang tiếp tục giải quyết.

 Duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (19 trường hợp).

 Thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh (348/353 văn bản, đạt tỷ lệ: 98,6%). 

Nhiệm vụ trong trong tháng 9/2021 và thời gian đến, UBND phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC phường năm 2021, khuyến khích tổ chức công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

                                                                                                                       Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết