Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 14/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

     1. Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

     2. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung);

     3. Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi quy định  về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

    4. Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi mức thu phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định;

    5. Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

   6. Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

   7. Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

   8. Quyết định số 82/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

     (Đính kèm Quyết định 76/2021/QĐ-UBND)

Văn phòng - Thống kê cập nhật


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết